طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

اضافه کردن متا باکس برای متای اضافی در ادامه مطلب وردپرس


متای توضیحات (description) ما در این مقاله به اضافه کردن یک متاباکس به ادیتور پست برای ارائه اطلاعات کافی در مورد متای توضیحات اقدام کردیم که بتوانیم با این اموزش روش بهبود و حرفه ای هم در عمکرد سایت و هم سئو ارائه داده باشیم.

بسیاری از پلاگین هایی ساخته شده اند که چنین کاری را به صورا توماتیک و یا به صورت دستی انجام میدهند . ولی در این بخش از اموزش راه حلی را به شما اموزش میدهیم که با استفاده از ان میتوانید بخش را در ادیتور پست خود ایجاد کنید که با استفاده از ان میتونید یک متای توضیحات برای پست خود در نظر بگیرید و هر پست یک متای توضیحات داشته باشد.

قابل به ذکر هست که این کد کوتاهی در توابع قالب شما قرار میگیرد و چنان چه به ادامه مطلب مراجعه کردید شرط برقرار میشود و متای توضیحاتی که در بخش ادیتور پست ایجاد کردید به نمایش در می اید.

در زیر کدی درج شده که ان را در بخش فایل های قالب توابع وردپرس functions.php قرار داده :

[php]

</pre>
<pre><?php
add_action( ‘add_meta_boxes’, ‘m_param_meta_box_add’ );
function m_param_meta_box_add() {
add_meta_box( ‘m_param_post’, ‘Box Title’, ‘m_param_post_meta_box_cb’, ‘post’, ‘normal’, ‘high’ );
}

function m_param_post_meta_box_cb( $post )
{
$values = get_post_custom( $post->ID );
if ( isset( $values[‘m_meta_description’] ) ) {
$m_meta_description_text = esc_attr( $values[‘m_meta_description’][0] );
}
wp_nonce_field( ‘my_meta_box_nonce’, ‘meta_box_nonce’ );

?>
<table class="form-table">
<tr valign="top">
<th scope="row"><label for="m_meta_description">Meta Description (max 160)</label></th>
<td><textarea rows="5" cols="100" name="m_meta_description"><?php echo $m_meta_description_text; ?></textarea></td>
</tr>
</table>

<?php
} // close m_param_post_meta_box_cb function

add_action( ‘save_post’, ‘cd_meta_box_save’ );
function cd_meta_box_save( $post_id )
{
// Bail if we’re doing an auto save
if( defined( ‘DOING_AUTOSAVE’ ) && DOING_AUTOSAVE ) return;

// if our nonce isn’t there, or we can’t verify it, bail
if( !isset( $_POST[‘meta_box_nonce’] ) || !wp_verify_nonce( $_POST[‘meta_box_nonce’], ‘my_meta_box_nonce’ ) ) return;

// if our current user can’t edit this post, bail
if( !current_user_can( ‘edit_post’ ) ) return;

// Make sure your data is set before trying to save it
if( isset( $_POST[‘m_meta_description’] ) ) {
update_post_meta( $post_id, ‘m_meta_description’, wp_kses( $_POST[‘m_meta_description’], $allowed ) );
}
}
?></pre>
<pre>
[/php]

در کد بالا ا میتوانید “box title” باکس متا که عنوان جعبه ی متا میباشد رو تغییر دهید و سفارشی تر کنید.

در اینجا کدی برای بازیابی مقادیر سفارشی در متاباکسی که در ادیتور پست قرار گرفت ک قراره در توابع وردپرس functions.php قرار بگیرد که عناصر html  description را به وجود بیاورد.

[php]</pre>
<pre><?php
add_action(‘wp_head’, ‘add_to_wp_head’);
function add_to_wp_head( )
{
if (is_single())
{
global $post;
$m_meta_description = get_post_meta($post->ID, ‘m_meta_description’, true);
echo ‘<meta name="description" content="’ . $m_meta_description . ‘"/>’;
}
}
?></pre>
<pre>
[/php]

حال به ادیتور پست خود رفته وبرای بوجود امدن متاباکس خود را جشن بگیرید

بدرود

*

code

طراحی قالب وردپرس