طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

چرخش۳۶۰ درجه تصاویر با css3


برای این حرکت شما ابتدا باید قسمت مورد نظر را در نظر داشته باشید و سپس به مراجعه به CSS کاv کد را در قسمت مورد نظر قرار دهید .

این نام ها به صورت فرضی است و فقط کافیست tatرا تغییر داده و class یا ID مورد نظر را وارد کنید .

کد آغازین :


.tat{
transition-property:transform;
transition-duration:1s;
-moz-transition-property:-moz-transform;
-moz-transition-duration:1s;
-webkit-transition-property:-webkit-transform;
-webkit-transition-duration:1s;
-o-transition-property:-o-transform;
-o-transition-duration:1s;
z-index:10
}

و سپس کد زیر را قرار میدهید :


.tat :hover{
opacity:1;
-webkit-transition : all 0.4s ease-in-out;
-moz-transition : all 0.4s ease-in-out;
-o-transition : all 0.4s ease-in-out;
-moz-transform: scale(1) rotate(360deg) translate(0px, 0px) skew(0deg, 0deg);
-webkit-transform: scale(1) rotate(360deg) translate(0px, 0px) skew(0deg, 0deg);
-o-transform: scale(1) rotate(360deg) translate(0px, 0px) skew(0deg, 0deg);
-ms-transform: scale(1) rotate(360deg) translate(0px, 0px) skew(0deg, 0deg);
transform: scale(1) rotate(360deg) translate(0px, 0px) skew(0deg, 0deg);
}

*

code

طراحی قالب وردپرس