طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

نمایش تعداد نظرات نوشته بوسیله Shortcode وردپرس


درود

شاید برای شما پیش امده باشید که بخواهید تعداد دیدگاه یک نوشته در متن مطالب و صفحات وردپرس استفاده نمایید.

شما با استفاده از کد زیر که به funtions.php اضافه میکنید یک کد میانبری ایجاد میکنید که میتوانید از کد فوق برای

اینکار استفاده کنید.

function comments_shortcode($atts) {
        extract( shortcode_atts( array(
                'id' => ''
        ), $atts ) );
        $num = 0;
        $post_id = $id;
        $queried_post = get_post($post_id);
        $cc = $queried_post->comment_count;
                if( $cc == $num || $cc > 1 ) : $cc = $cc.' Comments';
                else : $cc = $cc.' Comment';
                endif;
        $permalink = get_permalink($post_id);
        return '<a href="'. $permalink . '">' . $cc . '</a>';
}
add_shortcode('comments', 'comments_shortcode');
کد زیر را در نوشته یا برگه خود اضافه کنید :
[comments id=”23″ ]

*

code

طراحی قالب وردپرس