طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

مطالب ۲۴ ساعت گذشته در وردپرس


با این کار در قالب خود میتوانید مطالب خود را به گردش در بیارید و نمایش زیادی از مطالب خود داشته باشید با این روش شما میتوانید مطالب ۲۴ ساعت گذشته رو به نمایش در بیارید و از این طریق می توانید مطالب داغ و تازه خود را پر بازدید تر هم بکنید

نمایش مطالب 24 ساعت اخیر در وردپرس

نمایش مطالب ۲۴ ساعت اخیر در وردپرس

کافیست برای اینکار این چند خط کد را در قالب وردپرس و در جایگاهی ک میخواهید مطالب ۲۴ ساعت گذشته رو به نمایش در بیارید رو قرار بدید

<?php
$day_post = date('j');
query_posts('day='.$day_post);
if (have_posts()) :
while (have_posts()) : the_post(); ?>
<a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
<?php the_content(__('')); ?>
<?php
endwhile;
endif; ?>
و برای نمایش مطالب امروز از کد زیر استفاده کنید چنان چه در روز پستی ارسال نکرده باشید متنی به عنوان هیچ مطلبی امروز ارسال نشده است به نمایش در می اید
<?php
$today = date("Y-m-d H:i:s"); //Today's date
$daysago = date("Y-m-d H:i:s",strtotime(date('Y-m-j H:i:s')) - (1 * 24 * 60 * 60));  //Today - 1 day
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->posts WHERE post_status = 'publish' AND post_date BETWEEN '$daysago' AND '$today'");
if ($numposts >0) {
echo $numposts.' posts published today';
} else {
echo "هیچ مطلبی امروز ارسال نشده است";
?>
موفق و پیروز باشید

*

code

طراحی قالب وردپرس