طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

غیر فعال کردن ویجت های داشبورد وردپرس


در ادامه با راهنمایی برای سفارشی کردن صفحه داشبورد وردپرس همراه خواهید بود ، اینجا نگاهی به یک راه برای حذف ویدجت و ابزار های ناخواسته پیش فرض در داشبورد وردپرس میکنیم.

با استفاده از سیستم مدیریت محتوای وردپرس برای ایجاد سایت های مانند پلاگین سیاره، معمولا  برای سفارشی کردن صفحه با از بین بردن برخی از ویدجت ه و ابزار های پیش فرض و اضافه کردن برخی ویجت های سفارشی یک دردسر بزرگ است.
شما میتوانید با یک تکه ویجت ها پیش فرض را غیر فعال کرده .بنابراین غیر فعال بودن  ویدجت های پیش فرض داشبورد، ممکن است ارزشمند باشد.

حال کافیست این تکه کد را در فایل functions.php خود قرار دهید.

function disable_default_dashboard_widgets() {
	global $wp_meta_boxes;

	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_activity']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_recent_drafts']);
	// bbpress
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['bbp-dashboard-right-now']);
	// yoast seo
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['yoast_db_widget']);
	// gravity forms
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['rg_forms_dashboard']);
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'my_custom_dashboard_widgets', 999);

راه های قدیمی با استفاده از remove_meta_box () برای مثال:

remove_meta_box('dashboard_right_now', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_incoming_links', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_plugins', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_quick_press', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_recent_drafts', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_primary', 'dashboard', 'core');
remove_meta_box('dashboard_secondary', 'dashboard', 'core');

موفق و سربلند باشید

*

code

طراحی قالب وردپرس