طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

اضافه کرد فیلد نام و نام خانوادگی در ثبت نام وردپرس


همانطور که میدانید اکثر وبسایت هایی که با سیستم مدیریت محتوای وردپرس فعالیت میکنند بخشی به نام ثبت نام در وبسایت خود دارن که این بخش چنین هستش که فقی یک ایمیل و یک رمز رو از کاربر دریافت کرده و به صورت انی ثبت نام نهایی میشود.

اضافه کرد فیلد نام و نام خانوادگی در ثبت نام وردپرس

اضافه کرد فیلد نام و نام خانوادگی در ثبت نام وردپرس

در این بخش از مقاله به شما آموزش خواهیم داد که چگونه بتوانید بدون استفاده از پلاگین فیلد های نام و نام خانوادگی را به سیستم ثبت نام خود اضافه کنید .

قابل به ذکر است چنان چه کاربر با دو فیلد ایمیل و رمز ثبت نام کند نامی از ان برای بار اول برده نمیشود . با این کار به راحتی میتوان زمانی که کاربر با نام و نام خانودگی خود ثبت نام میکند لقب او بر حسب نام و نام خانوادگی تعیین میشود.

برای شروع کافیست کد زیر را در فایل تابع functions.php قرار دهید:

<?php

//۱٫ Add a new form element…
add_action( ‘register_form’, ‘myplugin_register_form’ );
function myplugin_register_form() {

$first_name = ( ! empty( $_POST[‘first_name’] ) ) ? trim( $_POST[‘first_name’] ) : ”;
$last_name = ( ! empty( $_POST[‘last_name’] ) ) ? trim( $_POST[‘last_name’] ) : ”;

?>

     
        <p class=”form-row form-row-wide”>
                <label for=”reg_email”>نام   <span class=”required”>*</span></label>
                <input type=”text” name=”first_name” id=”first_name” class=”input-text” value=”<?php echo esc_attr( wp_unslash( $first_name ) ); ?>” size=”25″ />
        </p>
            
        <p class=”form-row form-row-wide”>
                <label for=”reg_email”>نام خانوادگی  <span class=”required”>*</span></label>
                <input type=”text” name=”last_name” id=”last_name” class=”input-text” value=”<?php echo esc_attr( wp_unslash( $last_name ) ); ?>” size=”25″ />
        </p>

<?php
}

//۲٫ Add validation. In this case, we make sure first_name is required.
add_filter( ‘registration_errors’, ‘myplugin_registration_errors’, 10, 3 );
function myplugin_registration_errors( $errors, $sanitized_user_login, $user_email ) {

if ( empty( $_POST[‘first_name’] ) || ! empty( $_POST[‘first_name’] ) && trim( $_POST[‘first_name’] ) == ” ) {
$errors->add( ‘first_name_error’, __( ‘<strong>ERROR</strong>: You must include a first name.’, ‘mydomain’ ) );
}
if ( empty( $_POST[‘last_name’] ) || ! empty( $_POST[‘last_name’] ) && trim( $_POST[‘last_name’] ) == ” ) {
$errors->add( ‘first_name_error’, __( ‘<strong>ERROR</strong>: You must include a first name.’, ‘mydomain’ ) );
}

return $errors;
}

//۳٫ Finally, save our extra registration user meta.
add_action( ‘user_register’, ‘myplugin_user_register’ );
function myplugin_user_register( $user_id ) {
if ( ! empty( $_POST[‘first_name’] ) ) {
update_user_meta( $user_id, ‘first_name’, trim( $_POST[‘first_name’] ) );
}  if ( ! empty( $_POST[‘last_name’] ) ) {
update_user_meta( $user_id, ‘last_name’, trim( $_POST[‘last_name’] ) );
}
}

?>

در خط های قرمز بالا مشاهده میکنید که دو فیلد با مشخصه های لازم در صفحه ثبت نام لود میشود.

حال برای تعیین لقب از نام و نام خانوادگی میتوانید از کد زیر استفاده کنید البته این باید در فایل function.php درج شود:
// change default display name format
add_action(‘user_register’, ‘registration_save_displayname’, 1000);
function registration_save_displayname($user_id) {
if ( isset( $_POST[‘first_name’]) &&  isset( $_POST[‘last_name’]) ){
$pretty_name = $_POST[‘first_name’] . ‘ ‘. $_POST[‘last_name’];
wp_update_user( array (‘ID’ => $user_id, ‘display_name’=> $pretty_name) ) ;
}
}

 

موفق باشید

*

code

طراحی قالب وردپرس