طراحي قالب وردپرس

طراحي قالب وردپرس , طراحي سایت وردپرس , طراحي قالب

کاملا ریسپانسیو و واکنش گرا داری پنل تنظیمات

طراحی قالب وردپرس و طراحی فروشگاه وردپرسی

شروع و سفارش طراحی

ارسال ایمیل به مدیر بعد ویرایش پروفایل کاربر در وردپرس


امروز برای شما مقاله بسیار خوبی اماده کردیم ک با استفاده از این قابلیت میتوانید امکان خوبی به بخش مدیریت و اطلاع رسانی و امنیت وردپرس خود اضافه کنید.

ارسال ایمیل به مدیر بعد ویرایش پروفایل کاربر در وردپرس

با استفاده از این هک کاربردی میتوانید زمانی که کاربر صفحه پروفایل خود را ویرایش کند ایمیل مبنی بر این که (کاربری با شناسه admin پروفایل خود را ویرایش کرد) به مدیریت ارسال میشود.

send-mail-actions-update-profile

send-mail-actions-update-profile

برای استفاده از این هک کد زیر را در فایل functions.php خود اضافه کنید :

function user_profile_update( $user_id ){
        $site_url = get_bloginfo('wpurl');
        $user_info = get_userdata( $user_id );
        $to = $user_info->user_email;
        $subject ="Profile Updated: ".$site_url."";
        $message ="Hello ".$user_info->display_name ."\nYour profile has been updated!\n\nThank you for visiting\n ".$site_url."";
        wp_mail( $to, $subject, $message);}
add_action('profile_update','user_profile_update',10,2);


امیدوارم مفید واقع شده باشد

 

*

code

طراحی قالب وردپرس